2022 yılı TÜBA personel alımı: Farklı Mesleklerden Memur Alımı Yapılacak!

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı (TÜBA), kendi bünyesinde görevlendirmek üzere bay-bayan 12 yeni memur alımı yapacağını duyurdu. Personel alımları birçok farklı meslekten yapılacak olup, alım yapılacak meslekler ve aranılan şartlar aşağıda verilmiştir. Başvuruları Aralık ayında yapılacak olan ilana ilişkin tüm merak edilenler haberimizde…

PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

İŞKUR’da yer alan resmi ilana başvuru tarihleri 1 Aralık 2022 – 13 Aralık 2022 olarak duyuruldu. Başvuruların yalnızca mesai saatleri içinde alınacağı belirtildi.

PERSONEL ALIMI KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye İş Kurumu’nda yer alan iş ilanında yapılan açıklamaya göre, “Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 580 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 16 Mart 2022 tarihli ve 31780 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TÜBA’nın 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 567 inci maddesinde yer alan görevlerin yerine getirilmesini sağlamak için personel alımı gerçekleştirilecektir. TÜBA’nın merkezi Ankara ili olup İstanbul’da çalışma ofisleri bulunmaktadır” denildi.

İŞKUR’da yayınlanan resmi ilana göre TÜBA bünyesine; 4 idari uzman, 2 mütercim, 2 programcı ile birer TÜBA uzmanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen ve şoför alınacağı belirtildi. Alım yapılacak bu mesleklere ilişkin adaylarda aranılan başvuru şartları aşağıda listelenmiştir. İşte detaylar…

2022 TÜBA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

TÜBA UZMANI

a) TÜBA çalışma gruplarının tematik alanları ile ilgili disiplinlerden birinde (sağlık ve yaşam bilimleri veya fen ve mühendislik bilimleri veya sosyal bilimler alanlarından birinde) doktora derecesine sahip olmak veya söz konusu disiplinlerde tezli yüksek lisans derecesine sahip olup alanında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak.

b) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir).

c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak. Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı gerektiren konular şunlardır: (i) Akademik hizmetler, (ii) Uluslararası ilişkiler, (iii) Yayın hizmetleri, (iv) Planlama, programlama, (v) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi, (vi) Strateji geliştirme, strateji yönetimi, (vii) İzleme ve değerlendirme, (viii) Tanıtım, danışmanlık, (ix) Şehircilik ve çevre, (x) Araştırma-geliştirme, (xi) Bilgi ve iletişim teknolojileri, (xii) Finansman, (xiii) İnsan kaynakları yönetimi.

İDARİ UZMAN

a) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve yönetim bilimleri, iktisat, işletme fakülteleri veya bölümlerinden veya Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak

VHKİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

a) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve yönetim bilimleri, iktisat, işletme fakülteleri veya bölümlerinden veya endüstri mühendisliği veya işletme mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme

Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak

MÜTERCİM

a) Üniversitelerin dört yıllık fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Mütercim- Tercümanlık veya Çeviribilim veya İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden veya İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden veya %100 İngilizce eğitim veren siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve yönetim bilimleri, iktisat, işletme fakülteleri veya bölümlerinden veya %100 İngilizce eğitim veren endüstri mühendisliği veya işletme mühendisliği lisans programlarından mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

c) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 90 (doksan beş) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir).

ŞOFÖR ALIMI

a) Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,

b) 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P94 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

d) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

e) Psikoteknik belgesine sahip olmak,

f) 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmasına engel durumu olmamak,

g) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak

PROGRAMCI

a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mezun olmak veya en az önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak. Ayrıca, Visual Basic veya PHP veya C ve türevi dillerine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı Onaylı yazılım sertifikasına sahip olmak.

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

TEKNİSYEN

Sıhhi tesisat alanı için:

a) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri,

Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servis Dallarının herhangi birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak.

2022 TÜBA PERSONEL ALIMI KPSS PUANI GEREKİR Mİ?

TÜBA’nın yayınladığı ilanda, teknisyen, programcı, şoför, mütercim, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve idari uzman kadrolarının tamında KPSS şartı aranacağı belirtildi.

2022 TÜBA PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı ve/veya sözlü sınava katılacakların isimleri 10 Ocak 2023’te ilan edilecek, sınav tarihleri daha sonra duyurulacak.

Personel alımı ilanı ile ilgili merak edilen diğer detayları görüntülemek için aşağıda ilgili sayfaya ait link verilmiştir. İlan sayfasını görüntülemek için BURAYI TIKLAYIN

2 thoughts on “2022 yılı TÜBA personel alımı: Farklı Mesleklerden Memur Alımı Yapılacak!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir