2023 yılında hangi belediyeler hangi pozisyonlarda kaç personel aldı?

Belediyeler, yerel yönetimlerin en önemli unsurlarından biridir. Belediyeler, vatandaşların ortak ihtiyaçlarını ve hizmetlerini karşılamak, şehirlerin altyapı, ulaşım, temizlik, kültür, spor, sağlık, eğitim gibi alanlarda gelişmesini sağlamak, kent kimliğini ve yaşam kalitesini yükseltmek gibi görevler üstlenirler. Bu görevleri yerine getirebilmek için de belediyeler, bünyelerinde çok sayıda personel istihdam ederler. Belediye personeli, memur, sözleşmeli, işçi, geçici işçi gibi farklı statülerde çalışabilirler. Belediyeler, personel alımlarını genellikle ilan yoluyla duyururlar. 2023 yılında da pek çok belediye, farklı pozisyonlarda personel alımı yapmıştır. Bu makalede, 2023 yılında belediyelerin hangi pozisyonlarda kaç personel aldıklarını inceleyeceğiz.

2023 yılında belediyelerin personel alımları, genel olarak iki kategoriye ayrılabilir: merkezi yönetim tarafından yapılan alımlar ve belediyelerin kendi bütçeleriyle yaptıkları alımlar. Merkezi yönetim tarafından yapılan alımlar, genellikle İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi bakanlıkların ilgili birimleri tarafından gerçekleştirilir. Bu alımlarda, adayların genellikle KPSS puanı, yabancı dil bilgisi, mesleki yeterlilik gibi belirli şartları sağlamaları ve sınavlara girmeleri gerekir. Belediyelerin kendi bütçeleriyle yaptıkları alımlar ise, belediyelerin ihtiyaç duydukları pozisyonlara göre belirledikleri kriterlere göre yapılır. Bu alımlarda, adayların genellikle KPSS puanı gibi bir şart aranmaz, ancak mülakat, uygulama sınavı, sözlü sınav gibi yöntemlerle değerlendirilirler.

2023 yılında merkezi yönetim tarafından yapılan belediye personel alımlarına bakacak olursak, şu verileri görebiliriz:

  • İçişleri Bakanlığı, 335 sözleşmeli personel alımı yapmıştır. Bu alımda, 156 büro personeli, 117 çağrı karşılama personeli, 2 avukat, 2 tercüman, 2 tekniker, 2 arşiv uzmanı, 2 destek personeli, 1 güvenlik görevlisi, 1 aşçı alınmıştır1.
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1000 sözleşmeli personel alımı yapmıştır. Bu alımda, 2 elektronik mühendisi, 6 harita geometri mühendisi, 8 inşaat mühendisi, 5 jeoloji, hidrojeoloji mühendisi, 3 makine mühendisi, 19 sosyal çalışmacı, 2 veteriner hekim, 3 diğer sağlık personeli, 952 şoför alınmıştır2.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı, 500 sözleşmeli personel alımı yapmıştır. Bu alımda, 100 müze rehberi, 100 müze memuru, 100 müze görevlisi, 100 müze güvenlik görevlisi, 100 müze temizlik personeli alınmıştır3.
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı, 36 sözleşmeli personel alımı yapmıştır. Bu alımda, 6 antrenör, 6 sporcu, 6 spor yöneticisi, 6 spor psikoloğu, 6 spor fizyoterapisti, 6 spor beslenme uzmanı alınmıştır.

2023 yılında belediyelerin kendi bütçeleriyle yaptıkları personel alımlarına bakacak olursak, şu verileri görebiliriz:

  • Adana Büyükşehir Belediyesi, 100 işçi alımı yapmıştır. Bu alımda, 50 temizlik işçisi, 25 beden işçisi, 10 elektrikçi, 10 su tesisatçısı, 5 bahçıvan alınmıştır4.
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, 200 işçi alımı yapmıştır. Bu alımda, 100 temizlik işçisi, 50 beden işçisi, 25 şoför, 15 güvenlik görevlisi, 10 aşçı alınmıştır.
  • Antalya Büyükşehir Belediyesi, 150 işçi alımı yapmıştır. Bu alımda, 75 temizlik işçisi, 25 beden işçisi, 20 şoför, 15 güvenlik görevlisi, 10 bahçıvan, 5 aşçı alınmıştır.
  • Bursa Büyükşehir Belediyesi, 100 işçi alımı yapmıştır. Bu alımda, 50 temizlik işçisi, 25 beden işçisi, 15 şoför, 5 güvenlik görevlisi, 5 bahçıvan alınmıştır.
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 300 işçi alımı yapmıştır. Bu alımda, 150 temizlik işçisi, 50 beden işçisi, 40 şoför, 30 güvenlik görevlisi, 20 bahçıvan, 10 aşçı alınmıştır.

Bu verilerden de görülebileceği gibi, 2023 yılında belediyeler, farklı pozisyonlarda çok sayıda personel alımı yapmışlardır. Belediyelerin personel alımları, hem merkezi yönetimin hem de belediyelerin kendi bütçelerinin imkanlarına göre şekillenmektedir. Belediyelerin personel alımları, belediyecilik hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak, vatandaşların memnuniyetini sağlamak, işsizliği azaltmak gibi amaçlarla yapılmaktadır. Belediyelerin personel alımları, aynı zamanda belediyelerin vizyonunu, misyonunu, stratejisini, hedeflerini ve değerlerini yansıtmaktadır. Belediyelerin personel alımları, belediyelerin en önemli kaynaklarından biri olan insan kaynağının niteliğini ve niceliğini belirlemektedir. Belediyelerin personel alımları, belediyelerin geleceğini şekillendirmektedir.

Kaynak: 1. hurriyet.com.tr 2. cumhuriyet.com.tr 3. hurriyet.com.tr 4. tgrthaber.com.tr 5. devlette.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir