Boğaziçi Üniversitesi bay-bayan 140 sözleşmeli personel alımı yapıyor!

Resmi gazetede yayınlanan iş ilanına göre, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 5 farklı meslekten personel alımı yapacağını duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi en az ilköğretim mezunu bay-bayan 140 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Üniversitenin yayınlamış olduğu iş ilanına başvurular 18 Eylül 2022 tarihinde başlamış olup, 3 Ekim 2022 tarihi mesai bitimine kadar da devam edecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıda belirtilen mesleki şartlara haiz olmaları istenmektedir.

Başvuruda bulunacak olan adaylar aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte üniversitenin Güney Kampüs Etiler kapı girişinde yer alan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Resmi gazetede yer alan iş ilanı ile ilgili diğer detaylar aşağıda verilmiştir…

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Erkek adayların askerlik ile ilişiğinin bulunmaması,

Mesai saatleri dışında çalışmaya uygun olmak,

Herhangi bir akli ya da fiziksel engelinin bulunmaması (görevini yapmasına engel olacak)

40 yaşını bitirmemiş olmak gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

  1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır)
  2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi
  3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul Edilecektir)
  4. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
  5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
  6. Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir. Sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bilgi ve bilgi eksikliği olmaması, ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir. Üzerinde tarih bilgisi yer almayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)
  7. SGK Hizmet Dökümü
  8. Sağlık Raporu (Bir tanesi Psikiyatri olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış heyet raporu-Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek).

*Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca bir (1) tanesine başvuru yapabilirler.

*Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Güney Kampüs Etiler Kapı Girişinde yer alan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir