Kamuya, 50 KPSS ile İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Başlıyor!

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 50 KPSS puan ile itfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapılacak. Muğla Büyükşehir Belediye tarafından 17.10.2022 tarihinde yayımlanan son dakika açıklamasında 50 ve 60 KPSS puanı ile memur alımı yapılacağına yer verildi.

Belediye bünyesinde kadrolu olarak istihdam edilmek üzere çok sayıda İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı yapılacak olup, alım yapılacak mesleklere ilişkin adaylarda aranılan şartlarda açıklandı. Başvuru tarihleri ve diğer detaylar şöyledir…

kamudanisilanlari.com

BAŞVURU ŞARTLARI

– Türk Vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

– İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından

(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

– 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

– Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

– İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

– 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

personel alımı

BAŞVURU

İlana başvurular 25.10.2022-27.10.2022 tarihleri arasında alınacak. Resmi ilan önümüzdeki birkaç gün içinde İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Bu ilana başvuruda bulunmak için sayfamızı takipte kalın. İlan açıklandığı an ilgili sayfaya ait link sizlerle paylaşılacaktır…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir