KOSGEB 22 Kasım’a Kadar Bay-Bayan 13 Memur Alımı Yapacak!

20 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete üzerinden, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yeni bir iş ilanı yayınladı. KOSGEB birçok meslek dalından çok sayıda personel alımı yapacağını belirtti. İstihdam yapılacak kadrolar ile ilgili diğer bilgiler aşağıda detaylıca verilmiştir. İşte detaylar…

KOSGEB sözleşmeli Bilişim Personeli alımı ilanına başvurular 24 Ekim 2022 tarihinde başlayacak olup, 22 Kasım 2022 tarihi gün sonuna kadar da devam edecektir. Başvuru adresi aşağıda verilmiş olup, yine aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylar bu ilana başvuru sağlayabilirler.

KOSGEB’in bilişim personeli alımı yapmak için yayımladığı resmi ilanda şu bilgilere yer verildi; “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, geçerli olan son iki Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda alınan KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 13 (onüç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir.” denildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Personel alımında adaylarda aranılan başvuru şartları şöyledir;

PROJE MİMARI

(3 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

Genel Nitelikler:

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Microsoft Enterprise ürünlerinde (Visual Studio, C#, .Net Framework, MS SQL, Reporting servisleri vb.) en az 7 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,

En az 15.000 kullanıcılı projelerde yazılım geliştirici olarak çalışmak ve bunu belgelemek,

Tercih Sebepleri:

ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), tüm metin arama (Full-text search) konularında bilgi sahibi olmak,

Enterprise Software Architecture, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları(Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,

.NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

RESTful, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

Açık Kaynak Kodlu Sistemlerin entegrasyonu, uyarlanması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,

Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

MicroService mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak,

Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri(OAuth2, Single SignOn, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Team Foundation Server (TFS), Git gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.

KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(5 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Genel Nitelikler:

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, C#, .Net Framework, MS SQL, Reporting servisleri vb.) ve bunu belgelemek,

En az 10.000 kullanıcılı projelerde yazılım geliştirici olarak çalışmak ve bunu belgelemek,

Tercih Sebepleri:

OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,

.NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Single Page Application (SPA) JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,

RESTful, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Enterprise Software Architecture, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Docker konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,

Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Team Foundation Server (TFS), Git gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.

KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Genel Nitelikler:

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

MS SQL Server veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,

Tercih Sebepleri:

Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İleri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak,

MS SQL “high availability” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Clustering, AlwaysOn, Failover Cluster ve Replication teknolojilerde tecrübeli olmak,

Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

PostgreSQL ile ilgili veri tabanı oluşturma, kullanıcı rolleri ve kullanıcılar tanımlama, yetkiler tanımlama, veri tabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için ana anahtar ve yabancı anahtar tanımlama, tablolar arasında ilişkiler kurma, tablo birleştirme, view ve trigger oluşturma, veri girişi, veri silme, veri güncelleme, veri sorgulama gibi temel veri tabanı yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

PostgreSQL veri tabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde audit ayarlarını düzenleme konularında deneyim sahibi olmak,

Yazılım geliştirme ekiplerinin ihtiyaçlarına göre veri tabanı şema değişikliklerini yapma konularında deneyim sahibi olmak,

Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.

SİSTEM UZMANI

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Genel Nitelikler:

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

En az 5.000 kullanıcılı sistemlerde çalışmak ve bunu belgelemek,

Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

Tercih Sebepleri:

Linux sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak,

Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,

Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Microsoft Exchange, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster(kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,

Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı, kurulum, konfigürasyon ve yönetim konusunda tecrübe sahibi olmak,

İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak. VMware sanallaştırma sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetim süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,

Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(3 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Genel Nitelikler:

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, C#, .Net Framework, MS SQL, Reporting servisleri vb.) ve bunu belgelemek,

En az 1.000 kullanıcılı projelerde yazılım geliştirici olarak çalışmak ve bunu belgelemek,

Tercih Sebepleri:

Team Foundation Server (TFS), Git gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

.NET Core konusunda tecrübe sahibi olmak,

Frontend kütüphaneleri(örn: Bootstrap vb.) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

h) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak,

Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (JavaScript, ASP ) hakkında bilgi sahibi olmak,

Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru ilan metni 24/10/2022 – 22/11/2022 tarihleri arasında Kariyer Kamu İşe Alım platformunda ve KOSGEB internet sitesinde (www.kosgeb.gov.tr) yayımlanacaktır.

Adaylar, başvurularını 24/10/2022 – 22/11/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde KOSGEB – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (E-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir).

Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (E-devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)

Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.) Mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.

Genel şartlar (d) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler).

Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar.

 

One thought on “KOSGEB 22 Kasım’a Kadar Bay-Bayan 13 Memur Alımı Yapacak!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir