Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne Zabıta ve İtfaiye personel alımı yapıyor!

Muğla Büyükşehir Belediyesi kadrolu personel alımı yapmak için yeni bir iş ilanı yayınladı. Belediye bünyesinde Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı yapılacağı duyuruldu. Güncel memur alımı haberleri ve çok daha fazlasını kamudanisilanlari.com adresinden takip edebilirsiniz.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na en az ortaöğretim mezunu bay-bayan çok sayıda itfaiye eri ile en az önlisans mezunu zabıta memuru alımı yapılacak. Başvuru şartları ve detaylar aşağıda verilmiştir.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacağını, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet üzerinden yayınladığı resmi iş ilanı ile duyurdu. İşte detaylar…

İTFAİYE VE ZABITA PERSONELİ ALIM ŞARTLARI

İlgili duyuruda alım için başvuru yapmak isteyen itfaiye eri adaylarının, “Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise ve dengi okul) mezun olmak.

En az (C) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.” şartını yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

Zabıta memuru alımı için başvuru yapmak isteyen adayların ise  “Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Adalet Meslek Eğitimi, Adalet veya Adalet Meslek Yüksek Okulu, Çevre Temizliği ve Denetimi, Güvenlik, Güvenlik Bilimleri, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenlik ve Asayişinin Sağlanması, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Maliye, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.” şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru yapacak adayların KPSS şartlarını da yerine getirmesi gerekli.

İtfaiye eri alımı için KPSS P94 en az 50 puan şartı, zabıta memuru alımı için KPSS P93 en az 60 puan şartı bulunuyor. Adayların ayrıca başvuru genel şartlarını da yerine getirmesi gerekli.

ZABITA MEMURU ALIMI VE İTFAİYE ERİ ALIMI İÇİN GEREKLİ BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ADRESİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurulara dair yapılan resmi açıklamada, “25.10.2022-27.10.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.” denildi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.mugla.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

One thought on “Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne Zabıta ve İtfaiye personel alımı yapıyor!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir