Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 31 Ekim-14 Kasım Tarihlerinde Personel Alımı Yapacak!

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 10 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete üzerinden ilan numarası:DPB842596 ile yeni bir iş ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre OKA bünyesinde 1 Destek Personeli (Satın Alma Sorumlusu) alımı yapılacağı açıklandı.

Başvurular, 31.10.2022 tarihinden başlayacak olup, 14.11.2022 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet – Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın yayınladığı ilanda yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187. maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR 83 Bölgesinin (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri) kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, müzakere kabiliyeti yüksek, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, kalkınma bilinci ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 1 Destek Personeli (Satın Alma Sorumlusu) alımı gerçekleştirecektir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Samsun ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olan aday, Samsun ilinde görevlendirilecektir.” denildi.

Personel alımına ilişkin yayınlanan bu ilan ile ilgili merak edilen diğer detaylar aşağıda verilmiştir. İşte detaylar…

DESTEK PERSONELİ (SATIN ALMA SORUMLUSU) İÇİN ARANAN ŞARTLAR

KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından;

a) KPSS puanı ile ilgili pozisyon için başvuruda bulunacak adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Tablo 1’de

belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmaları,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 veya 2022 yıllarında lisans düzeyi için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 1’de gösterilen ilgili puan türlerinden son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan en az 60 (altmış) puan almış olmak.

KPSS PUANI ARANMAKSIZIN İŞ TECRÜBESİYLE BAŞVURACAK ADAYLAR BAKIMINDAN

a) KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuruda bulunacak adayların, En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Tablo 1’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmaları,

b) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda sınavın son başvuru tarihinden önceki en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

c) Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı gerektiren konular şunlardır;

  • Satın alma,
  • İhale yönetimi, Kamu İhale Kanunu
  • Proje üretimi, tasarımı ve/veya yönetimi
  • Muhasebe, finans, bankacılık
  • kamudanisilanlari.com

DESTEK PERSONELİ (SATIN ALMA SORUMLUSU) ADAYLARI İÇİN TERCİH NEDENLERİ

Hem KPSS puanı hem de iş tecrübesiyle başvuruda bulunan adayların, aşağıda belirtilen alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve bunu belgelemeleri, tercih sebebi olacaktır;

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

c) İngilizce dil belgesine sahip olmak (son 5 yıl içerisinde alınmış YDS en az 50 veya eşdeğeri puan),

d) Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak,

e) Kamu ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi, satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,

f) En az “B” sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK BAŞVURULARDA ADAYLAR İÇİN HAZIRLANAN KONTROL LİSTESİ

*Özgeçmiş ve Fotoğraf

*Diploma ya da Mezuniyet Belgesi (e-Devletteki mezuniyet bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda yüklenecektir. Adaylar e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgelerimiz” aşaması altında bulunan “ Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.

*KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile yürütmekte/yürütmüş olduğuna dair hizmet dökümü ve ilgili işyerlerinden alınmış onaylı yazılar,

*ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.)

*Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler

Not: Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Sınav, Sözlü Yarışma Sınavı şeklinde yapılacaktır. Başvurular, Genel Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri, 25/11/2022 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan https://oka.ka.gov.tr/ sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir.

 

One thought on “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 31 Ekim-14 Kasım Tarihlerinde Personel Alımı Yapacak!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir