TCDD Bay/Bayan Sözleşmeli Personel Alımları Yapıyor!

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işçi sözleşmeli personel alımı yapmak için 12 Eylül 2022 tarihinde Türkiye İş Kurumu üzerinden yeni bir ilan yayınladı. İŞKUR’un kamu iş ilanları sayfasında yer alan ilana göre TCDD, 12-16 Eylül 2022 tarihlerinde personel alımı yapacak.

Yayınlanan resmi iş ilanında şu bilgilere yer verildi;

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul il sınırlarında bulunan Haydarpaşa 131 Yol Bakım Şefliği işyerine 1 Eski Hükümlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı olarak işe alınacaktır. Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler, sağlık şartları aşağıda belirtilmiştir.

BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

2- İşgücü taleplerimiz İŞKUR’da 12.09.2022-16.09.2022 tarihleri arasında yayınlanacaktır.

3- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların ortaöğretim mezunu olması gerekmektedir. Adayların ve ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde demiryolu hattı bakım onarımcısı (meslek kodu: 9312.01) olarak en az 6 ay çalışmış olması gerekmektedir.

4- İlan tarihi itibariyle adayların 36 yaşından gün almamış olması şarttır.

5- Başvuru yapan eski hükümlü adayları aşağıda istenilen belgelerde belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 22.09.2022 tarihinde teslim edeceklerdir. Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.

6- Başvuru yapan eski hükümlü adaylardan evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda sözlü sınava katılacaklar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda 27.09.2022 tarihinde kura çekimi ile belirlenecektir.

7- Sözlü sınavı 04.10.2022 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

8- Başvuru yapan eski hükümlü adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stresproblem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve mesleki konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden mesleki alanda 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

9- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır. 10- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

11- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

12- İşe başlatılacak Demiryolu hattı bakım onarımcıları 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

13- İşe başlayan Demiryolu hattı bakım onarımcılarının deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir. 14- İşe başlayan Demiryolu hattı bakım onarımcısı en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil isteyemeyecektir.

15- İşe başlayan Demiryolu hattı bakım onarımcıları vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

16- Demiryolu hattı bakım onarımcısı olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER; Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.

Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.) veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi

Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından)

Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.

e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi

e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,

Başvuru yapacak adaylar, ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde demiryolu hattı bakım onarımcısı (meslek kodu: 9312.01) olarak en az 6 ay çalışmış olma şartı aranmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını e-devlet üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgeleyecektir.

TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.

SAĞLIK ŞARTLARI

1-Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir

2-Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır. Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;

• Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,

• Renk Muayenesi yapılmış,

• İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır. • “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı olarak çalışır” kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.

3-Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı olarak çalışır” ibaresi ve görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporları hakkında işlem yapılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir