Türkiye İstanbul sözleşmesini neden feshetti?

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini 20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile duyurdu¹. Bu karar, kadın hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılandı². Türkiye, sözleşmeden çekilmenin temel sebeplerini şöyle açıkladı⁴:

 

– Sözleşmede geçen ‘cinsel yönelim’ ve ‘toplumsal cinsiyet kimliği’ gibi kavramların Türk toplum yapısına uymadığı ve LGBT propagandası yaptığı.

– Sözleşmenin toplumsal desteğini kaybettiği ve bu anlaşmayı kalkan yapan LGBT ve bazı marjinal grupların, gelecek kuşakları tehdit ettiği.

– Sözleşmenin milli ve manevi değerlere, Türk aile yapısına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı olduğu.

– Sözleşmenin kadın haklarını güçlendirmek yerine, kadınları ailelerinden ve toplumdan uzaklaştırdığı.

– Sözleşmenin kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemede başarısız olduğu ve bunların artmasına neden olduğu.

– Sözleşmenin Türkiye’nin ulusal hukukuna ve anayasasına aykırı olduğu.

– Sözleşmenin Türkiye’nin egemenlik haklarını ve uluslararası ilişkilerini zedelediği.

 

Bu gerekçeler, sözleşmeyi destekleyenler tarafından kabul edilmedi ve sözleşmenin kaldırılmasının kadın hakları mücadelesinde önemli bir kazanımın geri alınması anlamına geldiği söylendi². Sözleşmenin kaldırılmasının hukuki dayanağı da tartışmalı oldu. Bazı hukukçular, sözleşmenin nasıl yürürlüğe girdiyse aynı şekilde TBMM onayıyla feshedilmesi gerektiğini belirtti². Ancak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, milletlerarası andlaşmaların onaylanması, feshedilmesi ve sona erdirilmesinin Cumhurbaşkanı kararı ile olacağını hükme bağladı².

Istanbul sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele etmek için Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan bir uluslararası sözleşmedir. Sözleşme, kadınların insan haklarına saygı duyulmasını, kadınların şiddetten korunmasını ve şiddet mağdurlarına destek verilmesini amaçlamaktadır. Sözleşme, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılmış ve Türkiye ilk imzacı olmuştur. Sözleşme, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kaynak:

(1) İstanbul Sözleşmesi: Türkiye’nin çekildiği sözleşme nedir, kadınları …. https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56469986.

(2) Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi – BBC News Türkçe. https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56465013.

(3) Türkiye İstanbul sözleşmesinden neden çekildi | 3. Sayfa Haberleri. https://www.yenisafak.com/gundem/turkiye-istanbul-sozlesmesinden-neden-cekildi-3614592.

(4) Türkiye İstanbul sözleşmesinden neden çekildi | 3. Sayfa Haberleri. https://bing.com/search?q=T%c3%bcrkiye+neden+%c4%b0stanbul+S%c3%b6zle%c5%9fmesi%27nden+%c3%a7ekildi.

(5) Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden neden çekildi? Resmen açıklandı. https://www.gazetevatan.com/gundem/turkiye-istanbul-sozlesmesi-nden-neden-cekildi-resmen-aciklandi-1380288.

(6) İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi neden kabul edilmedi …. https://www.haberturk.com/istanbul-sozlesmesi-nedir-istanbul-sozlesmesi-neden-kabul-edilmedi-madde-madde-istanbul-sozlesmesi-nelerdir-3012024.

(7) undefined. https://bing.com/search?q=.

(8) tr.wikipedia.org. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir